Make your own free website on Tripod.com

PERSATUAN SENI SILAT WARISAN HULUBALANG MELAKA

Home | Borang & Kad Ahli | Artikel British Silat Association | Artikel Majalah SENI SILAT

Borang & Kad Ahli

PERSATUAN SENI SILAT WARISAN HULUBALANG

                         MELAKA

          678-1, LORONG HJ. SOTIN, PADANG TEMU, 75050, MELAKA

TEL : 06-2819972 ( R ) / 2328695 ( PEJ ) H/P  : 012-6719860 FAX  : 06-2328696

 

 

 

BORANG KEAHLIAN

 

 

 

 


                               

Nama                : ………………………………………………………………..

           

Alamat              : ………………………………………………………………..

                          

                          ………………………………………………………………..

 

                          ………………………………………………………………..

 

No. K/P              : …………………………. 

Jantina               : LELAKI / PEREMPUAN

 

Tarikh Lahir       : ………………………….                            

Tempat Lahir     : …………………………..

Umur                : …………………………..  

No. Telefon        : ………………………….

 

Nama & Alamat  Sekolah / Majikan:

 

……………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………….

 

         Saya mengaku bahawa segala butiran seperti di atas adalah benar dan saya akan mematuhi segala undang-undang dan peraturan sepertimana yang disyaratkan didalam PERATURAN PERSATUAN.

Bersama ini saya sertakan RM10/- sebagai yuran pendaftaran keahlian.

 

 

 

Tarikh   : ...................  

 

                                                   …………………………………………………….                                                                                              (Tandatangan Pemohon)

 

         Saya ibu/bapa/penjaga kepada pemohon yang berusia bawah 18 tahun bersetuju membenarkan anak/anak jagaan saya menyertai persatuan ini dan akan memastikan beliau mematuhi segala undang-undang dan peraturan sepertimana yang disyaratkan di dalam PERATURAN PERSATUAN.

 

 

Tarikh   :…………………….

 

 

………………………………………

( Tandatangan ibu/bapa/penjaga)

Nama  :                                                                                        

No K/P :    

 

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

 

Tarikh Terima : ………………………. 

 

Tarikh Diluluskan : ……………………….

 

 

…………………………………….....                   

( Yang Di Pertua P.S.S.W.H.M )                                                  

( Cop Persatuan )

                              

CONTOH KAD KEAHLIAN
ahli1.jpg

ahli2.jpg

Enter content here

Enter supporting content here